لینک دانلود<پاورپوینت الگوریتم های رنگ زنی>

پاورپوینت الگوریتم های رنگ زنی,دانلود پاورپوینت الگوریتم های رنگ زنی,الگوریتم های رنگ زنی پاورپوینت الگوریتم های رنگ زنی در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت الگوریتم های رنگ زنی. را دنبال می کنید .

در این مبحث الگوریتم های Boundary fill ، flood fill و scan line بررسی می شوند

*تفاوت الگوریتم های Boundary Fill Flood Fill :

1. الگوریتم Boundary براساس رنگ مرز شکل(چند ضلعی) ، اقدام به زنگ زدن چند ضلعی می کند

2. الگوریتم Flood Fill براساس رنگ زمینه چند ضلعی ، اقدام به رنگ زدن چند ضلعی می کند

نمونه تصاویری از پاورپوینت ها :


مطالب دیگر:
تحقیق مقايسه كودكان تيز هوش از نظر شخصيت با كودكان عاديتحقیق تأثير تماشاي تلويزيون بر كيفيت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدائيتحقیق تعليم و تربيتطرح پنج درس براي زبان آموزان سطح متوسطتحقیق نتیجه ازدواجهای خیابانیتحقیق نظريه برونرتحقیق بررسي و ارزيابي برنامه آموزش زبان انگليسي در سطح دانشگاه هواييتحقیق بررسي عوامل مؤثر بر مرگ و مير كودكان در شهر ميانهتحقیق نقش محبت در زندگي خانوادگيتحقیق بهداشت روان و مهارتهای مقابله با استرستحقیق استرستحقیق اضطرابتحقیق خانواده و نقش آن در گرايش جوانان به نمازتحقیق ميزان تأثير محيط زندگي برانسان شناختي خانوادهتحقیق علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي فرهنگی و اجتماعیتحقیق نظرات و مقالات مختلف پيرامون ازدواج خويشاونديتحقیق جايگاه دموكراسي در ايرانتحقیق هنجارها و ناهنجاری هاي موجود در جامعه و نقش آن برزندگي جوانانتحقیق اعتياد و تاثير داروها بر روي زنان باردارتحقیق حاكمان و خانواده در قرآنتحقیق بررسي تاثير پدر و مادر بر اخلاق كودكان در منزل و كودكان در مهد كودكتحقیق بررسي رابطه رضايت شغلي و عملكرد شغليتحقیق بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌نفستحقیق بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش اضطراب كودكانتحقیق بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت كشور