لینک دانلود<پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوترگرایش نرم افزار (M.Sc)(دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی)>

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوترگرایش نرم افزار (MSc)(دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی),دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوترگرایش نرم افزار (MSc)(دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی),پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوترگرایش نرم پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوترگرایش نرم افزار (M.Sc)(دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی) در حال حاظر شما فایل با عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته کامپیوترگرایش نرم افزار (M.Sc)(دستیابی به كیفیت سرویس در شبكه های حسگر بیسیم با استفاده از آتوماتاهای یادگیر سلولی). را دنبال می کنید .

تكنیكی كه ما جهت بهبود پارامترهای کیفیت سرویس در شبكه ها ی حسگر مورد استفاده قرار داده ایم روش هوشمند اتوماتاهای یادگیر سلولی(CLA) می باشد. اتوماتای یادگیر سلولی یک رهیافت مكاشفه‌ای برای حل مسایل بهینه‌سازی پیچیده می‌باشد که بررسی‌های اخیر برروی آن، كارایی مناسب آن را به عنوان تكنیكی برای حل این‌گونه مسائل نشان داده است.

در این تحقیق تعدادی از مسائل اساسی شبكه ها ی حسگر بی سیم مطرح گردیده و با هدف بهبود پارامترهای کیفیت سرویس این مسائل با استفاده از آتوماتاهای یادگیرسلولی حل گردیده اند.

ابتدا مسئله پوشش محیط در شبكه های حسگر را با استفاده از غیر فعال نمودن نودهای غیر ضروری و فعال نگه داشتن بهینه نودها حل می گردد. تا در مصرف انرژی صرفه جویی به عمل آمده و عمر شبکه افزایش یابد و بدین ترتیب به چند پارامتر کیفیت سرویس در شبکه های حسگر به طور همزمان توجه می گردد. سپس به مسئله خوشه بندی در شبکه حسگر پرداخته شده و با استفاده از آتوماتاهای یادگیر شبکه های حسگر به گونه ای خوشه بندی می شوند که انرژی به صورت یکنواخت در شبکه بمصرف رسیده وعمر شبکه افزایش یابد. بنابراین در این روش خوشه بندی معیارهای کیفیت سرویس انرژی و طول عمر شبکه مد نظر قرار می گیرند. و بعد از ان با استفاده از آتوماتاهای یادگیر یک روش تجمیع داده های محیط حسگری پیشنهاد می گردد که در مصرف انرژی شبکه صرفه جویی به عمل آورده و عمر شبکه را افزایش می دهد ولذا به معیارهای انرژی شبکه طول عمر و تعداد نودهای فعال توجه می گردد...


مطالب دیگر:
تحقیق درباره ماشین های کشاورزیتحقیق درباره ماهيت و عوامل انقلاب اسلامى ايران تحقیق درباره ماهيت و عوامل انقلاب اسلامى ايرانتحقیق درباره مباني نظري جذب نيروي انساني در سازمانهاتحقیق درباره مجموعه ها در ریاضیتحقیق درباره محاسبه انتقال گرما در سطوح نانومقياس تحقیق درباره محصولات غله اي از نظر تئوري و عملي تحقیق درباره گوسفندان اهلى تحقیق درباره مُحَمَّد زَکَریای رازیتحقیق درباره محمد قارجارتحقیق درباره محمد رضا پهلوي مجموعه سیر تا پیاز عربی انواع فعل و انواع حروف در عربیجزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیانتحقیق درباره EFQM مدل برتر تحقیق درباره مديريتتحقیق درباره مدیریت بازار یابی بین المللیتحقیق درباره مدیریت بحرانتحقیق درباره مديريت ريسك تحقیق درباره مدیریت سازمانتحقیق درباره مدیریت نوین و توسعه پایدارتحقیق درباره مديريت اجراء کار تحقیق درباره مديريت آينده نگر در ICTتحقیق درباره مديريت برترتحقیق درباره مدیریت جامع کیفیتتحقیق درباره مديريت ژاپني